บริษัท อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น จำกัด   จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับงานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล  ระบบ PLC, ระบบ SCADA, ระบบ Automation ครบวงจร, Low Voltage, Medium Voltage, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบไฟฟ้าโรงงาน, ระบบการจัดการไฟฟ้า, ระบบการจัดการพลังงานน้ำ, ระบบความร้อน, ระบบปรับอากาศ  สำหรับโรงงานและสนับสนุนระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ  

          ทางบริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในระบบไฟฟ้าและระบบคอนโทรลในโรงงานอุตสาหกรรม วิเคราะห์และเสนอแนวทางการลดใช้พลังงานในองค์กร โดยรับประกันผลการประหยัดอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิ์ภาพให้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้าทั้งในระบบติดตั้งและระบบการผลิตออกแบบของตู้จำหน่ายไฟหลัก Main Distribution Board ด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องให้กับลูกค้า
             


Alpha 5 Smart is produced for smart users. This servo system will enable your machines to have smart adjustment, smart design and smart operations anytime anywhere. Advanced auto-tuning function and robust performance for unprecedented smart adjustment will create high efficiency as well as great performance in your production system.

Drive the Next   High Performance Inverter

          FRENIC-Ace

The FRENIC-Ace is the inverter that produces excellent cost-performance, maintaining high performance through optimal design. In this way, it can be applied to various machines and devices. The standard inverter for the next generation, the FRENIC-Ace can be used in almost any type of application - from fans and pumps to specialized machinery.

 
INVERTER
 

 COMPACT INVERTER

         FRENIC-MINI Series

High Perfomance In a Compact Package  Welcome to the NEXT Generation of Compact Inverters

SMILE TO THE ENVIRONMENT

        FRENIC-HVAC

FRENIC-HVAC is the first slim type inverter dedicated for a variety of HVAC applications from Fuji Electric. 

 FUJI INVERTERS

        FRENIC-MEGA

With the Flexibility and Functionality to support a wide range of application on all types of Mechanical Equipment, The FRENIG MEGATAKES core capabilty.

SERVICE

Powered by MakeWebEasy.com